“जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति” का केन्द्रीय विभागहरु

“जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति” को केन्द्रीय तहमा विभिन्न विभागहरु गठन गरी कतिपय विभागहरुमा पदीय जिम्मेवारीबारे निर्णय समेत गरिएको छ ।
“जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति” का केन्द्रीय विभागहरुको सूची :-

वैज्ञानिक सत्ययुग चिन्तन विभाग
विज्ञान मूलप्रवाहीकरण विभाग
प्रविधि अनुसन्धान तथा मूलप्रवाहीकरण विभाग
धर्म विभाग
दर्शन विभाग
सहृदयता चिन्तन विभाग
राज्यराष्ट्र चिन्तन विभाग
राष्ट्रिय संस्कृति अनुशीलन विभाग
नीति अनुसन्धान विभाग

भाषा विभाग
शिक्षा विभाग
अर्थ विभाग
स्वास्थ्य, आयुर्वेद तथा योग विभाग
कृषि तथा पशु विकास विभाग
जल, प्राकृतिक संसाधन तथा उर्जा विभाग
पर्यटन विभाग
उद्यमशीलता तथा रोजगारी व्यवस्थापन विभाग

विकास अनुसन्धान विभाग
वैदेशिक सहयोग विश्लेषण विभाग
स्थापत्य तथा भौतिक पूर्वाधार विभाग
अभियान्त्रिकी विभाग
सहकारी विभाग
अपाङ्गता सरोकार विभाग
भ्रष्टाचार निवारण तथा सदाचार विभाग
कानुन विभाग
विपद् व्यवस्थापन विभाग

श्रम विभाग
उपभोक्ता सरोकार विभाग
गृहस्थी तथा भान्सा सरोकार विभाग

गुठी तथा पुरातत्व विभाग
शिल्प एवं परम्परागत प्रविधि अनुसन्धान विभाग
नेपाली खाना तथा पेय अनुसन्धान विभाग

डिजिटल परियोजना विभाग
सामाजिक सञ्जाल विभाग
आमसञ्चार तथा नवमिडिया विभाग
नाट्य तथा सङ्गीत विभाग
ललितकला विभाग
लोक संस्कृति प्रवर्धन विभाग
साहित्य तथा अनुवाद विभाग
व्यक्तित्व विकास विभाग
खेलकुद विभाग

समता विभाग
महिला विभाग
युवा विभाग
विद्यार्थी विभाग
स्वयंसेवा विभाग

जनसम्पर्क विभाग
जनमत विश्लेषण विभाग
तुलनात्मक वैचारिक विश्लेषण विभाग
संस्थागत समन्वय विभाग

आन्तरिक तथ्याङ्क विभाग
प्रशिक्षण व्यवस्थापन विभाग
कार्यक्रम व्यवस्थापन विभाग

सङ्गठन विभाग
केन्द्रीय व्यवस्थापन विभाग

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभाग
अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन विभाग
अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विभाग
अन्तर्राष्ट्रिय योजना विभाग
वैश्विक नेपाली मामिला विभाग
पुनश्च: आवश्यकताअनुसार विभागहरुको गठन, पुनर्गठन, थपघट, परिमार्जन, संशोधनसमेत गर्न सकिनेछ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: